Inno-ryhmä, Tulevaisuus-työpaja 7.9.17

Oman toiminnan sovittaminen ympäröivään maailmaan on helpompaa, jos pystyy hahmottamaan tulevia muutoksia. Tämä pätee niin yritysten, kuntien kuin yksittäisten ihmistenkin työhön. Tuotantoa ja palveluja kannattaa suunnata niin, että niille on kysyntää jatkossakin. Tulevaisuuden ennakointiin saa tuntumaa Posintran työpajoissa Futures Platform -työskentelyn avulla.

‒ Haluamme tuoda kuntapuolelle ja yritysmaailmaan laajemman katsantokannan tulevaisuuteen. Maailma muuttuu hirveää vauhtia ja me Posintrassa katsomme eteenpäin, sanoo toimitusjohtaja Ulla Poppius.
Hän seurailee yrittäjien ryhmätyöskentelyä Porvoossa järjestetyssä tulevaisuustyöpajassa. Osallistujat ovat Valtaus-kasvuohjelmaan osallistuvia yrittäjiä Itä- ja Keski-Uudeltamaalta. Tehtävänä on tunnistaa tulevaisuuden muutostrendejä ja niiden yrityksille tuomia mahdollisuuksia ja uhkia. Ryhmät lähestyvät asiaa kasvuohjelmassa valittujen näkökulmien kautta, joita ovat innovatiiviset investoinnit, uuden ajan digitaalisuus ja kehittyvät tuotanto- ja palveluketjut.
Jo ennen ryhmätöitä on keskustelussa noussut esiin konkreettisia huolenaiheita, jotka kumpuavat kaupankäynnin muutoksista, asiakkuuksien pirstaleisuudesta, omien resurssien ennakoinnista sekä automaatiosta ja robotiikasta. Miten kauppapaikat muuttuvat? Montako sosiaalisen median ja myynnin kanavaa on hallittava? Millaisia haasteita muutokset aiheuttavat henkilöstölle?

 

Ennakointi syntyy valistuneista arvioista

Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, mutta siitä voi aina esittää valistuneita arvioita. Kun näitä arvioita laativat kokeneet tulevaisuudentutkijat, niistä on oikeasti hyötyä. Suomalainen Futures Platform -työskentelytapa hyödyntää tutkijoiden näkemyksiä, jotka puolestaan pohjautuvat jatkuvaan analyysiin maailman tilasta.Yritys tai sen sisällä toimiva tiimi voi laatia oman ennakointikarttansa arvioimalla omien kokemustensa ja havaintojensa pohjalta sitä, kuinka todennäköisesti asiat heidän horisontissaan tapahtuvat ja millä aikavälillä. Futures Platform tarjoaa relevantteja aiheita ja näkemyksen niiden toteutumisajankohdaksi. Futures Platformin tekninen johtaja Mika Ilari Koskinen (kuvassa) antaa esimerkin pienten lentolaitteiden yleistymisestä:
‒ Ravintolayrittäjä voi miettiä, että pitäisikö hänen piankin investoida siihen, että pizzat lennätetään asiakkaille. Me olemme sijoittaneet tämän vasta vuoden 2025 jälkeiseen aikaan. Perusteena on se, että lainsäädäntö, akkujen kehitys ym. vie oman aikansa, Koskinen kuvailee.

Tulevaisuuteen liittyvää tietoa tulee koko ajan todella paljon, Koskisen mukaan ennakointikartta luo tavallaan pysäytyskuvan tulevaisuudesta, jolloin sitä on helpompi jäsentää. Isoissa organisaatioissa ihmiset voivat puhua eri asioista, vaikka luulevat puhuvansa samasta.

 

Strategiaa on päivitettävä jatkuvasti

Tällä hetkellä Futures Platformin tulevaisuuskuvaa haetaan jatkuvasti noin 150 miljoonasta uutislähteestä ja jatkossa mukaan tuodaan keinoäly. Futures Platformin kehittäjien mukaan kenenkään ei ole enää mahdollista tehdä strategiaa neljäksi vuodeksi eteenpäin ja sen yhteydessä käyttää puoli päivää tulevaisuuden pohdintaan. Muutos on jatkuvaa ja tulevaisuutta on ennakoitava säännöllisesti. Tärkeää on yhteinen ymmärrys tulevaisuudesta, sen jälkeen sitä voi jakaa ja voidaan keskustella asiakkaan kanssa isommista asioista. Se, jolla on käsitys tulevaisuudesta, voi profiloitua oman alansa ajatusjohtajana.

 

Faktat:

Futures Platform on suomalainen nettipohjainen palvelu, jota on kehitetty yli 5 vuotta. Yritys myy lisenssejä palveluun, jolla voi ennakoida ja jäsentää tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.
Työkalu luotaa megatrendejä kuten ilmastonmuutos, talouskasvu, kaupungistuminen, terveyden ja hyvinvoinnin kehittyminen, eettis-ekologiset muutokset (arvot), digitalisaatio, tieteen ja teknologian kehitys ja niihin liittyvien ilmiöiden toteutumisen todennäköisyyttä. Tilastollisella historiatiedolla ja uusimmalla uutisdatalla vahva rooli taustatiedon tuottamisessa.

Kehitysyhtiö Posintra tuottaa ja fasilitoi yrityksille ja kunnille työpajoja, joissa luodataan tulevaisuutta osallistujien toimintaan vaikuttavien asioiden näkökulmasta Futures Platform -työkalun avulla.
Valtaus-kasvuohjelma on kolmen Uudellamaalla toimivan kehitysyhtiön, Posintran, Keski-Uudenmaan kehittämiskeskuksen ja Novagon yhteinen hanke, viralliselta nimeltään BIITTI-Yritystiimit Uudellamaalla. Hankkeen toteuttamisaika on 1.9.2016–31.5.2019.

 

Kirjoitettu