Posintran osana on toiminut STOK – Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, jonka tavoitteena on ollut kehittää sähköisen talotekniikan toimialaa ja edistää energiatehokkuutta.

STOK aloitti toimintansa 2005 ja vuosina 2007 – 2013 se oli toteuttamassa valtakunnallista osaamiskeskusohjelmaa. STOK oli mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä kehitysprojekteissa, joissa teemana oli kotitalouksien reaaliaikainen sähkönseuranta sekä energiatehokas asuminen. STOKin toiminta on laajentunut uusien hankkeiden myötä entistä enemmän ympäristöliiketoiminnan suuntaan. Tutustu tästä Asemo -palveluun ja aiempiin tekemisiin