Yrittäjyys, työ, onnistuminen

PALKO – työllisyyden palvelukokeilut Porvoossa ja Loviisassa -hanke edistää työttömien tai työttömyyden ja syrjäytymisuhan alla olevien työllistymistä Porvoon ja Loviisan seudulla. Kyseessä on kaksivuotinen kehittämishanke ajalla 1.9.2017 – 31.8.2019. Kohderyhmänä ovat työttömät sekä työttömyys- tai syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt Porvoon ja Loviisan alueilla.

PALKO -hankkeessa tavoitellaan kaikkiaan 75 henkilön osallistumista toimenpiteinä toteutettavien palvelukokeilujen piiriin ja tavoitteena on, että heistä 50 % työllistyy tai ohjautuu koulutukseen / muun vastaavan palvelun piiriin. Toissijaisena tavoitteena on parantaa julkisten ja yksityisten työllistämis- ja koulutuskentällä toimivien organisaatioiden yhteistyötä palvelujen tuottamisessa Porvoon ja Loviisan seudulla.

Keskeisenä toimenpiteenä PALKO -hankkeessa ovat työllistämisen palvelukokeilut, joita toteutetaan hankkeen aikana neljästä kuuteen kappaletta. Työllistämisen palvelukokeilujen suunnitteluun on tarkoitus ottaa mukaan kohderyhmän henkilöitä ja kehittämistoimintaa on tarkoitus tehdä ketterästi ja kokeilevasti.

Työllistämisen ja koulutuksen kentällä toimivat organisaatiot muodostavat hankkeessa palveluverkoston, jolla on keskeinen rooli paitsi palvelukokeilujen toteuttamisessa ja palvelujen kehittämisessä, myös kokeiluissa opittujen kokemusten siirtämisessä osaksi tulevaisuuden toimivia palvelurakenteita.

PALKO -hankkeen pitkän aikavälin tuloksena tavoitellaan Porvoon ja Loviisan alueilla toimivien työllisyys- ja koulutuspalveluja tarjoavien organisaatioiden yhteistyön vahvistumista. Tavoitteena on, että toimijat oppivat kokeilevaa ja kehittävää palvelusuunnittelua sekä saavat uusia työkaluja, joiden avulla niillä on edellytyksiä kehittää uusia, innovatiivisia palveluja työllisyyden kentällä. Joustavamman, asiakaslähtöisemmän ja toimivamman yhteistyön ansiosta alueen työllisyydellä on pitkällä aikavälillä paremmat edellytykset kehittyä positiiviseen suuntaan.

Lue lisää hankkeesta täältä.

Kirjoitettu