Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

1. Rekisterinpitäjä
Posintra Oy
Osoite: Rihkamakatu 4 A
Puh. 010 836 7700, arkisin klo 9 – 16

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Siiri Anttila, palveluneuvoja
Osoite: Rihkamakatu 4 A
Sähköposti: siiri.anttila(a)posintra.fi
Puh. 040 546 1703, arkisin klo 9 – 16

3. Rekisterin nimi
YRINET-asiakashallintajärjestelmä

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Posintran asiakashallintarekisteri
– asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito
– tilastointi
Henkilötietolaki 8 §

5. Rekisterin tietosisältö
Posintran asiakasyritysten
– yhteyshenkilöiden yhteystiedot
– tiedot tapaamisista ja yhteydenotoista

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkailta saadut tiedot.

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Posintra Oy:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

A. Manuaalinen aineisto:
– aineisto ei ole manuaalista

B. ATK:lle talletetut tiedot:
– ATK-laitteet pidetään riittävästi vartioituina
– vain määrätyillä henkilöillä on pääsy rekisteritietoihin
– käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista
– tietokannat suojataan ulkopuolisilta atk-teknisesti