Porvoonjoen länsirannalle suunnitellaan uudenlaista satama- ja virkistystoimintoja yhdistävää aluetta. Suunnittelun tavoitteena on luoda viihtyisä, kaikille avoin ympäristö, joka tarjoaa monipuolisten ja laadukkaiden satamapalveluiden lisäksi puitteet ympärivuotiselle virkistystoiminnalle.

Tulevaisuuden vierassatama toivottaa tervetulleiksi niin vesiteitse Porvooseen saapuvat matkailijat kuin Porvoon asukkaat ja muut vierailijat. Satama-alueesta on tavoitteena kehittää omaleimainen ja ilmeeltään sekä jokimaisemaan että kulttuuriympäristöön hyvin sopiva kokonaisuus.

Alueelle on esitetty kaksi rakennusta: satamapaviljonki sekä Porvoonjoessa kelluva sauna. Satamapaviljonki käsittää veneilijöille tarkoitetut tilat ja kahvila-ravintolan. Paviljonki avautuu joen suuntaan porrastettujen terassien avulla. Suunnitelmassa kelluva sauna on sijoittetu julkisen päälaiturin yhteyteen.

Vierasvenesataman rantapuisto, aukio sekä rantapromenadi palvelevat alueen yleistä virkistyskäyttöä. Alueen läpi kulkevasta reitistä tulee osa jokirannan laajempaa rantareitistöä. Veneilijöille rakennetaan viisi pistolaituria, joihin tulee noin 80 venepaikkaa.

Aluesuunnitelman yhteydessä on määritelty satamatoimintojen alustava sijoittuminen ja tilavaraukset alueella, rakennusten tilaohjelma sekä alustavat kustannusratkaisut. Suunnitelutyössä on otettu huomioon suunnittelualueen haastavat maaperäolosuhteet. Suunnitelma liittyy Porvoon kaupungin länsirannan kaavoitukseen. Kaavaehdotuksen on tarkoitus tulla nähtäville syksyllä 2017.

Suunnitelma on osa 30MILES -hanketta, jossa luodaan itäisen Suomenlahden vesistömatkailuun uusia toimintamahdollisuuksia parantamalla alueen vierassatamien yhteistyötä ja palvelutasoa. Aluesuunnittelun käynnistäjänä toimi kehitysyhtiö Posintra Oy. Aluesuunnitelman laatimisesta on vastannut WSP Finland Oy.

Voit katsella suunnitelmaa tästä

Lisätietoja Porvoon uuden vierassataman suunnittelusta antaa Porvoon kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero Löytönen, puh. 040 528 4841, eero.loytonen@porvoo.fi

Lisätietoja 30MILES -hankkeesta antaa Topi Haapanen

Kirjoitettu