Porvoon Kilpilahden bio- ja kiertotalouden teollisuuspuiston suunnittelu etenee. Yritysten konkreettisia tarpeita on kartoitettu ja alueen visio julkaistaan toukokuussa 2016.

Käynnissä olevan hankkeen tavoitteena on luoda bio- ja kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa Kilpilahden teollisuusalueellepuistoon. Alue on jo nykyisellään Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskittymä, ja siellä on esimerkiksi merkittävää biopolttoaineiden tuotantoa. Yrityspuiston kehittäminen bio- ja kiertotalouspuistoksi perustuu osittain alueen nykyisten yritysten toimintaan. Lisäksi Kilpilahteen haetaan kokonaan uusia yrityksiä ja avauksia. Helmikuussa järjestettiin yrityspuiston visiotyöpaja, johon osallistuivat kaikki Kilpilahden keskeiset toimijat ja runsaasti muitakin yrityksiä. Lisäksi yritysten konkreettisia toiveita on kerätty haastatteluilla.

– Kilpilahti on merkittävä teollisuuskeskittymä, joka tarjoaa vahvan perustan kasvulle ja huomattavan yritysryhmän innovaatiovoiman. Alueella on hyvät edellytykset kehittyä vetovoimaiseksi edelläkävijäksi myös bio- ja kiertotalouden teemoilla, sanoo työpajassa lounaspuheen pitänyt kestävän liiketoiminnan johtaja Sari Siitonen Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Työpajan keskusteluissa nousivat esille muun muassa älykäs lähienergiaverkko ja sen optimointi palveluna alueen yrityksille, hukkalämpöä hyödyntävät ratkaisut, muovin kierrätys ja uusiokäyttö, biomuovien tuotanto, biokaasulaitos, läheisen maatalouden huomioivat teolliset symbioosit, turvallisuusjohtamisen palvelut, resurssitehokkuuspalvelut, toimistohotellipalvelut sekä esineiden internetin kehittäminen palveluna. Näitä aloitteita viedään eteenpäin vuoden 2017 loppuun jatkuvan kehityshankkeen aikana. Seuraavaksi hiotaan muun muassa prosessi, jolla puiston yhteishankkeita jatkossa edistetään. Alueen visio julkaistaan toukokuussa 2016.

Posintran toimitusjohtaja Ulla Poppius toivottaa uusia yrityksiä ja heidän ideoitaan tervetulleeksi mukaan hankkeeseen. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Posintran ohjelmajohtaja Leena Tuomeen, puh +358 40 730 5440, leena.tuomi (a) posintra.fi.


 

Pobi – Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuistoEU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb

Kilpilahden teollisuuspuistohankkeen moottoreita ovat kehitysyhtiö Posintra ja Porvoon kaupunki. Toteutukseen osallistuu myös kestävän liiketoiminnan konsulttiyhtiö Gaia Consulting yhteistyössä konsultointi- ja suunnittelutoimisto Neste Jacobsin kanssa. Kehitysyhtiö Posintra on saanut Euroopan aluekehitysrahastolta rahoitusta hankkeelle.

Posintra on Itä-Uudellamaalla toimiva yhtiö, joka keskittyy pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

Gaia Consulting on kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto, joka auttaa yrityksiä ja yhteisöjä parantamaan kilpailukykyään vastuullisella ja ympäristöä kunnioittavalla liiketoiminnalla.

Neste Jacobs on konsultointi- ja suunnittelutoimisto, joka tarjoaa teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtopalveluita sekä -ratkaisuja.

 

Kirjoitettu