”Kilpilahti, maailmanluokan teollinen kiertotalouskeskittymä – kestävää ja älykästä uusiutumista”. Visio ohjaa Kilpilahden alueen kehitystyötä pitkälle tulevaisuuteen. Kilpilahden bio- ja kiertotalouspuistohanke kehittää konkreettisia toimenpiteitä vision toteuttamiseksi.

Kilpilahden teollisuuspuiston kehitystyön tuottama kunnianhimoinen visio on Kilpilahti,maailmanluokan teollinen kiertotalouskeskittymä – kestävää ja älykästä uusiutumista. Sen synnyttämiseen osallistuivat kaikki Kilpilahden keskeiset toimijat ja runsaasti muitakin yrityksiä. Keskeisten teemojen määrittely käynnistyi helmikuussa järjestetyssä työpajassa. Vision viimeisteli ja hyväksyi hankkeen ohjausryhmä, joka koostuu alueen avaintoimijoista. Ryhmän puheenjohtajana toimii Porvoon kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.

Kilpilahden alue on Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskittymä, ja siellä on jo tällä hetkellä merkittävää biopolttoaineiden tuotantoa.

Visio ohjaa Kilpilahden alueen kehitystyötä pitkälle tulevaisuuteen. Se myös kiteyttää kehitystyön keskeisimmät teemat, tavoitetason, edellytykset ja mahdollisuudet kehittyä vetovoimaiseksi edelläkävijäksi bio- ja kiertotalouden teemoilla. Visio kokoaa alueen yritysten näkemykset ja avaa mahdollisuuksia myös kokonaan uusille yrityksille ja toiminnalle.

Kilpilahden bio- ja kiertotalouspuistohanke kehittää konkreettisia toimenpiteitä vision toteuttamiseksi. Visioon liittyvistä keskeisistä teemoista on tuotettu hankeaihiot, joita viedään eteenpäin yritysten kanssa. Digitalisoituminen ja puhtaan teknologian maailmanlaajuisen kysynnän lisääntyminen vauhdittavat ympäristöliiketoiminnan kasvua myös Kilpilahdessa.

Puiston yhteisten hankkeiden toteutuksesta ja kokoamisesta luodaan malli, jota testataan ja kehitetään käytännössä. Mallista voi jatkossa syntyä vahva kehitystyötä vauhdittava toimintatapa tai
organisaatio, joka pystyy kokoamaan yritysten yhteiset tarpeet, mahdollisuudet ja innovaatiovoiman.

Uusia yrityksiä toivotaan mukaan hankkeeseen. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Posintran kehityspäällikkö Matti Herleviin.

Kilpilahden bio- ja kiertotalouspuistohanke

Kilpilahden teollisuuspuistohankkeen moottoreita ovat kehitysyhtiö Posintra ja Porvoon kaupunki. Kehitysyhtiö Posintra on saanut Euroopan aluekehitysrahastolta rahoitusta hankkeelle.

 

Lisätietoja:
Matti Herlevi, kehityspäällikkö tai Leena Tuomi, ohjelmajohtaja

Uudenmaan liitto logoVipuvoimaa EU 2014-2020EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb

 

Kirjoitettu