saaristo, skargarden

Haluatko osallistua Itä-Uudenmaan rannikkoalueen kehittämiseen?

Itä-Uudellamaalla on upea ja elinvoimainen saaristo. Porvoon, Loviisan ja Sipoon yhteisestä tahdosta on syntynyt  Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma (2012) sekä Merikartta – Itä-Uudenmaan saariston kehittämisen uusi luotaus (2014).

Saaristo-ohjelma sisältää alueen saariston kehittämisvision, tekemisen painopisteet ja toteutussuunnitelmat. Kehittämisasiakirjan tavoitteena on toimia saariston kehittämisen työkaluna kunnille, alueviranomaisille ja alueen elinkeinoelämälle. Merikartta on uusin työkalu, josta löytyy konkreettisia toimenpide-ehdotuksia alueen elinkeinoelämän kehittämiseen. Molemmissa asiakirjoissa on huomioitu valtakunnallinen saaristolaki ja TEM:in saaristo-ohjelma. Kehittämistoimia seurataan vuosittaisissa avoimissa saaristoseminaareissa.

Saaristoalueen yhteistyö auttaa yhteisten päämäärien saavuttamista sekä tukee elinkeinoelämän tarvitsemaa kestävää kehitystä.

 

Saaristotyöryhmä

Itä-Uudenmaan saaristotyöryhmä koordinoi rannikkoalueen kehittämistä. Työryhmän jäsenet vuonna 2016 ovat:

Martin Söderlund (Porvoo) varajäsen Sari Myllynen

Sten Frondén (Loviisa) varajäsen Lilian Granberg

Rita Lönnroth (Sipoo) varajäsen Rauno Tiainen

Per-Stefan Nyholm (Uudenmaan liitto) varajäsen Juha Eskelinen

Riitta Salasto (Uudenmaan ELY-keskus) varajäsen Maria Konsin-Palva

Gina Forsström (SILMU ry. ja Itä-Uudenmaan kylät ry.) varajäsen Lie-Marie Santala

Esko Taanila (Etelä-Suomen kalatalousohjelma ESKO)

Ryhmän puheenjohtajuudesta ja sihteeritoiminnoista vastaavat Posintran edustajat Annika Weckman ja Topi Haapanen.

 

Aineistoa ja linkkejä

Kokoamme tälle sivulle aineistoa saaristo-ohjelman toteutuksesta sekä linkityksiä saariston kehittäjien ajankohtaisiin toimenpiteisiin.

Uudenmaan saaristoalueet valtioneuvoston asetuksen mukaan