Tervetuloa Ohjaamo-päiville 2017!

Vuotuiset, valtakunnalliset Ohjaamopäivät kokosivat Ohjaamoväkeä ja sidosryhmiä kuulemaan ajankohtaisia puheenvuoroja ja jakamaan yhteisiä hyviä käytäntöjä nuorten palveluista. Yli 200 osallistujaa ympäri Suomen sai tilaisuuden verkostoitua seminaaripäivien aikana. PALKO-hanke osallistui Ohjaamopäiville Porvoon Ohjaamon yhteistyökumppanina kuulostelemaan ajankohtaisia tuulia nuorten palveluista työllisyyden näkökulmasta.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen avasi tapahtumassa kuulijoille nuorten ajatuksia työelämästä. Uosukaisen mukaan työ on tämän päivän nuorille elannon hankkimisen ohessa myös väylä itsensä kehittämiseen, maailman muuttamiseen tai se voidaan nähdä ”sosiaalisena pakkona”. Arvojen ja asenteiden merkitys työelämävalinnoissa korostuu nuorten kohdalla entistä enemmän. Työelämän ja muun elämän rajat hämärtyvät arjessa: palkkatyö-opiskelu, harrastus-yrittäjyys, opiskelu-yrittäjyys…erilaiset yhdistelmät elämän eri osa-alueiden yhteensovittamiseksi yleistyvät ja muuttuvat normiksi entisten, vakaiden ja pitkien työsuhteiden sijaan. Työstä tulee kokonaisvaltaisempi osa arkea eri muodoissaan.

Valintojen mahdollisuus kasvaa tulevaisuudessa siis merkittävästi, mikä voi olla sekä mahdollisuus että haaste. Nuoret joutuvat luovimaan erityisesti perusopintojen ja ammatillisen koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla monien valintojen ristipaineessa, mikä voi näyttäytyä myös kaaoksena. Ohjauksen ja tuen merkitys kasvaa ja sitä tulisi olla nuoren saatavilla helposti ja matalalla kynnyksellä. Päivän muissa puheenvuoroissa nousi myös esille, miten tärkeää nuorelle on oppia yhteiskunnassa toimimiseen liittyviä yleisiä taitoja, jotta omien asioiden hoitamisesta ja elämänvalinnoista osattaisiin ottaa itsenäisesti vastuuta ja oman osallisuuden kokemus vahvistuisi.

Tärkeitä puheenvuoroja seminaarissa käytettiin myös monialaisen yhteistyön merkityksestä ja joustavista yhteistyön käytänteistä mahdollisuutena luoda uusia, toimivia palvelupolkuja palvelurakenteiden muuttuessa. Tässä muutoksessa Ohjaamoilla on tarjota kunnissa jo hyviä kokemuksia, käytäntöjä ja malleja monialaisesta ja joustavasta yhteistyöstä erilaisten organisaatioiden välillä.

Kirjoitettu