Porvoon Kilpilahden bio- ja kiertotalouden teollisuuspuiston suunnittelu etenee. Osana meneillään olevaa Bio- ja kiertotalouspuiston osaamiskeskittymän liiketoimintamalli -kehittämisprojektia, Posintra Oy on käynnistänyt osaprojektin Kilpilahden alueen yritysten energia- ja materiaalitaseiden kartoittamiseksi. Hankkeen toteuttajiksi on valittu Neste Jacobs Oy ja Gaia Consulting Oy.

Nyt käynnistetyn osaprojektin tavoitteena on luoda selkeä ja yhtenäinen näkemys Kilpilahden alueen keskeisten yritysten yhteisestä materiaali- ja energiataseesta sekä selvittää kaikkien toimijoiden keskeisimmät hukkamateriaali- ja energiavirrat ja näiden kokonaispotentiaali. Osana työtä tullaan määrittämään alueen taloudelliset lisäarvon luonnin kohteet ja hyödyntämismahdollisuudet uuden liiketoiminnan aikaansaamiseksi.

Yksittäisten yritysten kannalta projektin puitteissa pyritään selvittämään mahdollisuuksia alentaa jätteenkäsittelykustannuksia, hyödyntää nykyistä suuremmassa määrin sivuvirtoja sekä korvata ostettuja raaka-aineita kierrätysraaka-aineilla. Näiden selvittämiseksi projekti on yhteydessä osaan Kilpilahden alueen tuotanto- ja palveluyrityksiä. Projekti tulee osittain pohjautumaan työ- ja elinkeinoministeriön kehittämään menetelmään, jonka avulla pyritään nostamaan teollisuuspuistojen materiaali- ja energiatehokkuutta.

30.8.2016 järjestettiin projektin aloituskokous, johon osallistuivat Kilpilahden keskeiset päätoimijat sekä joukko alueen tukitoimijoita. ”Kilpilahden kiertotalouden materiaali- ja energiatase” -projekti tullaan toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä Kilpilahden alueen yritysten kanssa tammikuun 2017 loppuun mennessä. Kilpilahden teollisuuspuistohankkeen moottoreita ovat kehitysyhtiö Posintra ja Porvoon kaupunki. Kehitysyhtiö Posintra on saanut Euroopan aluekehitysrahastolta rahoitusta hankkeelle.

Posintra Oy toivoo, että projektista kiinnostuneet yritykset ovat yhteydessä Posintra Oy:n kehittämispäällikkö Matti Herleviin.

Kirjoitettu