Tällä sivulla kerrotaan miksi energiakulutuksen ajalliset siirrot ovat tarkoituksenmukaisia.

Sovellukset

Intelligent Neighbourhood Energy Allocation & Supervision, IDEAS

ideas

IDEAS-projektissa pyritään vaikuttamaan kulutukseen ohjeistamalla käyttäjiä. Lue lisää.

Ennakoiva talotekniikka, K-EASY

k-easy

Ennakoiva talotekniikka -projektin demoratkaisussa lämmönkulutusta  ajoitetaan sopiviin tunteihin automaatiolla. Lue lisää.

Tausta

Asuntojen sähkönkulutus

Asuntojen sähkönkulutus muodostuu monista erillisistä sähkölaitteista. Monet niistä ovat sellaisia, joiden kulutusta eli käyttöä asukas ei halua siirtää ajallisesti.

kodin sähkökulutus ilman sähkölämmitystä

Asuntojen sähkönkulutus Suomessa (ei sisällä tilojen lämmitystä)

Sähkön varastointi on kallista isoissa määrissä. Energian lyhytaikainen varastointi on paljon edullisempaa lämmönmuodossa.

Asuntojen energiankulutus sisältää lämmitystä

Suomen asuntojen energiankulutuksesta yli 80% on lämmön muodossa. Lämmönkulutus on luonnollisesti suurimmillaan talvella, jolloin lämpö/sähkösuhde on vielä suurempi. Jos halutaan aikasiirtää merkittäviä määriä energiaa vuorokauden sisällä, niin se on edullisempaa ja vaivattomampaa tehdä lämmityspuolella kuin laitesähkön kautta.

kodin energiankulutus fi

Asuntojen energiankulutus Suomessa. Sama kuin edellinen kuva, mutta sisältää myös tilojen lämmityksen ja muun energian kuin sähkön kulutuksen.

CHP-tuotanto (combined heat & power) tarkoittaa sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Yhteistuotannolla luonnonvarat saadaan käytettyä kaikkein tehokkaimmin. CHP-tuotannossa tuotetaan molemmat energiamuodot jossain tietyissä kiinteässä suhteessa. Minimoidaakseen siirrot tarvitaan siis energiakulutuksen sopeutusta tähän samaan suhteeseen. Sitä voidaan tehdä aikasiirtämällä sähkönkulutusta tai lämmönkulutusta.

Usein loistavan CHP-tuotannon yleistymistä rajoittaa sähkön kysyntään verrattuna liian pieni lämmön kysyntä. Tämä suhde korjaantuisi, jos kaukolämpöverkot olisivat laajemmin rakennettuja.

Kaukolämmön viikkokulutuksen profiilista löytyy Ruotsista esimerkki tässä:

district heat 1-s2.0-S0306261913001803-gr1

Heat load patterns in district heating substations
Henrik Gadd, Sven Werner

 

Aurinko- ja tuulienergiatuotanto voivat myös aiheuttaa tarpeita aikasiirtää energiakulutusta muutamalla tunnilla. Tuotantopiikit eivät välttämättä ole samanaikaisesti kuin kulutuspiikit. Esimerkiksi aurinkolämpöjärjestelmä tuottaa lämpöä päivällä, mutta jos suurin kulutuspiikki on aamusuihkun aikana, niin aikaisemmin tuotetun lämmön tulee riittää siihen. Se voi tarkoittaa, että päivällä pitää syöttää hetkellisesti runsaasti enemmän lämpöä rakenteisiin kuin sillä hetkellä muuten olisi tarkoituksenmukaista. Tällöin auringosta saatavaa lämpöä käytetään yli hetkellisen tarpeen, ts. varastoidaan sitä rakenteisiin. Muuten saattaa käydä niin, että rakennuksen lämmitysjärjestelmä käyttää loppuun kaikki varastoidun lämmön yön aikana, eikä sitä riitä aamusuihkua varten.

 

Sähkön spothinnan kausivaihtelut ovat suhteellisen pieniä.

sähkön pörssihinta vuosi

Sähkön spothinnan heilahtelu on äärimmillään raju, se voi poiketa molempiin suuntiin hyvinkin paljon normaalitasosta.

sähkön pörssihinta viikkorytmi

Sähkön spothinnan viikkorytmi on hahmottavissa pisteistä (ensimmäinen päivä su)

Sähkön pörssihinta heilahtelee merkittävästi, mutta ääriheilahtelut ovat kuitenkin harvinaisia. Heilahtelut ja hintapiikit perustelevat kulutuksen ajallista siirtotarvetta. Kodeissa merkittävää kulutussiirtoa on järjestettävissä ohjatulla lämminvesivaraajalla, tai muulla varaavalla lämmityksellä. Perinteinen ratkaisu on kaksitariffijärjestelmä, jonka avulla lämmitetään yö-sähköllä.

 

sähkön pörssihinta viikkorytmi keskiarvo

Spothintojen viikkorytmi, jokaisen viikkotunnin keskiarvon mukaan (ensimmäinen päivä ma)

sähkön kulutus, kaksi asuinaluetta, viikkorytmi

Kahden asuinalueen sähkönkulutuksen viikkorytmi (6 kk dataa)

sähkön kulutus, demotalo viikkorytmi

Demotalon sähkönkulutuksen viikkorytmi (kokonaan normaaliajassa)