Oske synnyttää huippuosaamista, liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja

Osaamiskeskusohjelma (OSKE) on valtioneuvoston määräaikainen erityisohjelma, jonka avulla suunnataan toimenpiteitä kansallisesti tärkeille painopistealoille. Ohjelma perustuu alueiden kansainvälisesti korkeatasoisen osaamisen hyödyntämiseen.

Ohjelman toimintamalli uudistettiin klusteriperusteiseksi kaudelle 2007–2013 ja sen yhtenä tavoitteena on terävöittää alueiden välistä erikoistumista ja vahvistaa osaamiskeskusten välistä yhteistyötä. Kansallista ohjelmaa toteuttaa 13 kansallisesti merkittävää osaamisklusteria ja 21 osaamiskeskusta eri alueilta.

Lue lisää osaamiskeskusohjelmasta.

 

STOK jäsenenä jokapaikan tietotekniikan osaamisklusterissa

Vuoden 2011 alusta lähtien STOK on ollut täysjäsen Jokapaikan tietotekniikan osaamisklusterissa (JPT osaamisklusteri). STOK toteuttaa Uudenmaan alueen JPT-klusterin ohjelmaosuutta yhdessä Culminatum Innovation Oy Ltd:n kanssa. STOK myös kehittää ja ylläpitää yhdessä partnereidensa kanssa JPT-klusteritoimintaan liittyvää talotekniikan integrointialustaa.

STOKin toimintaa tukee innovaatioputki-ajattelumalli, jossa systemaattisesti etsitään eri alojen rajapinnoilta käyttäjälähtöisiä innovaatioita ja kehitetään niistä kaupallisia tuotteita ja palveluita. STOK on soveltanut ja edelleen kehittänyt innovaatioputken ensimmäistä vaihetta innovaatioareenaa. Areenan teemana on ollut senioriasuminen.

Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) tulee osaksi koko elinympäristöämme ja toimintaamme ja on kiinteä osa eri toimialojen sovelluksia ja liiketoimintaa. Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelman tavoitteena on hyödyntää tätä kehitystrendiä ja luoda ICT- ja soveltaville toimialoille uutta kilpailukykyä ja liiketoimintaa sekä edistää uusien älykkäiden ubiikkisovellusten ja -palveluiden tuomista yritysten ja kansalaisten ulottuville.

JPT-osaamisklusterin visiona on:

Ohjelmakauden päättyessä Suomi on johtava osaaja ihmiskeskeisen, hajautetun, liikkuvan sekä rakennettuun ympäristöön sulautetun älykkyyden kehittämisessä, kaupallistamisessa ja hyödyntämisessä.

Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelmaan kuuluvat Jyväskylän seudun, Oulun seudun, Satakunnan, Tampereen seudun ja Uudenmaan osaamiskeskukset sekä Porvoossa Posintra Oy, STOK – Sähköisen talotekniikan osaamiskeskus.

Yhdyshenkilö Leena Tuomi.