Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Posintra Oy/Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus STOK

Rihkamakatu 4 A

06100 Porvoo

Puhelinvaihde 010 8367 700

Email: info@posintra.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Arto Varis

Posintra Oy/STOK

Rihkamakatu 4 A

06100 Porvoo

Puh. 050 526 2898

Email: arto.varis@posintra.fi

 

3. Rekisterin nimi

STOK Energy Living Lab

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on energianeuvonta ja asiakassuhteen hoitaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:ään.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallettaa seuraavia tietoja:

-nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

-asiakkaan IP-osoite, asiakkaan tiedonkeruu- ja raportointilaitteen MAC-osoite ja Posintran asiakkaalle antama asiakastunniste

-energiankulutus- ja –tuotantotietoja

-olosuhdetietoja (kuten postinumero, talotyyppi ja asunnon henkilöiden lukumäärä, eritelty tarkemmin kohdassa 7)

-verkkoyhtiön käyttöpaikkatunnus

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan asiakkaalta eli rekisteröidyltä tai Posintra Oy:ltä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan mahdollisesti tutkimuslaitoksille, oppilaitoksille, energiayhtiöille ja julkishallinnolle. Tietojen luovutus perustuu asiakkaan suostumukseen, ja tiedot ovat luovutettaessa täysin anonymisoituja. Luovutettavia tietoja ovat seuraavat:

-asiakkaan eli rekisteröidyn postinumero

-asiakkaan talotyyppi, asuvien henkilöiden lukumäärä, asunnon/talon huoneistoala (m2) ja huoneistotilavuus (m3), energiatodistuksen mukainen energiankulutus (kWh/m2)

-talon/asunnon rakennus- ja peruskorjausvuosi, tärkeät energia-asioihin liittyvät asiat; lämmitysmuoto, eristys, lämmön talteenotto, lämpöpumput, tehdyt muutokset jne.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voi siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, koska energiankulutus- ja – tuotantotiedot sekä olosuhdetiedot tulevat nähtäviin STOKin www-sivuille.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Posintra Oy toimii tiloissa, joissa on kulunvalvonta. Rekisteröityjen henkilöiden kirjalliset suostumukset (sopimukset) säilytetään Posintra Oy:n lukituissa tiloissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lla käsiteltävät tiedot sijaitsevat palvelimilla, jotka on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Posintra Oy:n sisällä vain STOKin henkilökunnalla on käyttöoikeus käsiteltäviin tietoihin. Kullakin STOKin henkilöllä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Käsiteltävistä tiedoista henkilön yksilötiedot on säädetty salassa pidettäviksi.