Posintra -julkaisusarja

Porvoon uuden vierassataman aluesuunnitelma, Posintra 2017

Vierassatamien liiketoimintakonseptit, loppuraportti 2016

Teknologiaa teollisuuteen itäisellä Uudellamaalla – Yrityskartoituksen loppuraportti 2016

Merikartta – Itä-Uudenmaan saariston kehittämisen uusi luotaus 4/2015

Sote-alan yrittäjyydestä -opas 2014

Sote-alan yrittäjyydestä -tiivis opas 2014

Itä-Uudenmaan elinvoimatutkimus 2012

Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 1/2012

 

STOK -julkaisusarja

Kilpilahden kiertotalouden materiaali- ja energiatase, 21/2017

Rinkeli-kesäbussin ja matkustajainformaatiokokeilun seuranta, 20/2016

Tulevaisuuden Kilpilahti – toimija-analyysi sekä liiketoimintaympäristön muutokset ja mahdollisuudet, 19/2015

Bioeconomy Benchmarking Study: International Experiences in Eco-industrial parks, 18/2015

Bioeconomy Benchmarking Study -presentation

Metallialan osuuskuntaselvitys, 17/2014

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa, 16/2014

Logistiikkaselvitys Itä-Uudenmaan metalliyrityksistä, 15/2014

Selvitys konepajahotellin toteutettavuudesta Itä-Uudellamaalla, 14/2014

Rakennusten energiatehokkuus – Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa, 13/2014

Valmistunut maaliskuussa 2014

Sähköbussin pilottikokeilu Porvoossa, 12/2014

Valmistunut helmikuussa 2014

Sähköautojen älykäs lataus – Tilannekatsaus keväällä 2013, 11/2013

Valmistunut huhtikuussa 2013

Hiilineutraalin liikkumisen mahdollisuudet Porvoossa -selvitys, 10/2013

Valmistunut tammikuussa 2013

Asumisen energiatehokkuuden monitorointi Asemo.fi – Asukkaan näkökulmia reaaliaikaiseen sähkönseurantaan, 9/2012

Study on Distributed Energy Options in Skaftkärr Testbed, 8/2011

Energian tosiaikainen monitorointipalvelu Web-Keruu loppuraportti, 7/2011

Kotiautomaatiojärjestelmien käytettävyys ja soveltuvuus, osa I Sähköisen talotekniikan järjestelmien testaus, 6/2009

Kotiautomaatiojarjestelmien käytettävyys ja soveltuvuus, osa II Kotiautomaatiojärjestelmien vertailu, 6/2009

Innovaatioareenan järjestäjän opas, 5/2008

Selvitys senioriasumisen trendeistä ja innovaatioista, 4/2008

Sähköisen talotekniikan veturiyritysten uudet liiketoimintamallit, 2008

Energianhallintataitopalvelun edellytykset – Esiselvitys nykytilanteesta ja toimenpide-ehdotukset, 2008