Företagare, jag?

Funderar du på att grunda ett företag? Vi hjälper dig. Våra experter ger råd i alla frågor som berör grundandet av ett nytt företag.
Läs mer…

Fart på affärsverksamheten

Ditt företag får stöd och råd gällande tillväxt och utveckling. De rätta verktygen hittar du i vår verktygslåda.
Läs mer…

All service från ett och samma ställe

Ta kontakt: vi vägleder ditt företag till de sakkunniga i Östra Nyland. Vi koordinerar regionens företagstjänster.
Läs mer…

Utrymmen?

Vi hjälper ditt företag att hitta den rätta lokalen. Borgå och Lovisa regionerna kallar!
Läs mer…

Utveckla skärgården

Vårt jobb är att utveckla den östnyländska skärgården och Östra Nylands skärgårdsprogram ger jobbet ramar.
Läs mer…

Miljöaffärsverksamhet – ett smartare sätt att använda resurserna

Vi vill synliggöra nya möjligheter inom miljöaffärsverksamhet och skapa nätverk för att påskynda företagens tillväxt.
Läs mer…

Östra Nylands företag identifierade förutsättningarna för tillväxt

seutukaupunki tiedotteen kuva

Bland företagen i Östra Nyland tror man på tillväxt inom affärsverksamheterna. Detta framgår genom företagskartläggningen som Posintra Oy gjorde under våren 2016. De som svarade upplevde att förutsättningarna för tillväxten kräver effektivering av marknadsföring och försäljning, nykundsanskaffning, samt att hitta lämplig tillväxtfinansiering

Skrivet 23.6.2016

Läs mer

Arbets- och studieplatser på DonFabriken 2017

Toita nuorille

Evenemanget Donfabriken ordnas för tredje gången på Konstfabriken 7.2.2017. Evenemangets bärande teman är sysselsättning, sommarjobb och vägar till arbetslivet genom den gemensamma ansökan. I det föregående evenemanget 2016 deltog cirka 50 rekryterande arbetsgivare med sammanlagt cirka 1500 lediga jobb. 16 läroanstalter var på plats. Evenemanget arrangeras av TE-tjänsterna, Borgå stad och projektet Bestis – stöd…

Skrivet 20.6.2016

Läs mer

Enkäten om småbåtshamnar är öppen – välkommen att besvara den!

30MILES kysely

Det finsk-estniska utvecklingsprojektet för kustturism 30MILES har inlett en enkätundersökning, som riktar sig till användare av småbåtshamnar, för att utveckla hamntjänsterna i Östra Finska viken. Pappersblanketter finns att få i följande hamnar: Borgå gästhamn, Lovisa Skeppsbron, Tervasaari i Fredrikshamn och Klamila i Virolahti. Enkäten kan besvaras även via webblanketten.

Skrivet 17.6.2016

Läs mer

Vinnarföretagen i Östra Nylands Tillväxtstig valdes

Kasvu Open voittajat 2016

Vinnaren i Tillväxtprogrammet för företag i Östra Nyland, Östra Nylands Tillväxtstig, är Datapartner Oy. Hedersomnämnande fick Oy Pace 1 Tools. Företagen från Borgå avancerar till den riksomfattande finalen Kasvu Open i vilken de bästa tillväxtföretagen i serien start again och start up utses.

Skrivet 16.6.2016

Läs mer