Företagare, jag?

Funderar du på att grunda ett företag? Vi hjälper dig. Våra experter ger råd i alla frågor som berör grundandet av ett nytt företag.
Läs mer…

Fart på affärsverksamheten

Ditt företag får stöd och råd gällande tillväxt och utveckling. De rätta verktygen hittar du i vår verktygslåda.
Läs mer…

All service från ett och samma ställe

Ta kontakt: vi vägleder ditt företag till de sakkunniga i Östra Nyland. Vi koordinerar regionens företagstjänster.
Läs mer…

Utrymmen?

Vi hjälper ditt företag att hitta den rätta lokalen. Borgå och Lovisa regionerna kallar!
Läs mer…

Utveckla skärgården

Vårt jobb är att utveckla den östnyländska skärgården och Östra Nylands skärgårdsprogram ger jobbet ramar.
Läs mer…

Miljöaffärsverksamhet – ett smartare sätt att använda resurserna

Vi vill synliggöra nya möjligheter inom miljöaffärsverksamhet och skapa nätverk för att påskynda företagens tillväxt.
Läs mer…

En utsiktsplats inför arbetslivet!

Utsiktsplatsmässan ordnades för tredje gången i Lappträsk den 28.9. och samlade återigen en god mängd publik till Porloms idrottshall. Årets tema för evenemanget, som samorganiseras av Lappträsk kommun, utvecklingsbolaget Posintra och TE-centralen, var rekrytering. Målet med evenemanget var att föra samman och förenkla mötet emellan företagen och arbetssökanden.

Skrivet 4.10.2017

Läs mer

Tillsammans gör vi världen bättre

Ekotempaus 2017

Liksom i fjol är det Posintra som förmedlar projektutmaningen från femteklassarna vid Kevätkummun koulu i Vårberga. Utmaningen har som mål att alla femteklassare i Borgåskolorna medverkar i ett gemensamt miljöprojekt som går ut på att eleverna på sin fritid utför ekogärningar under nationella energisparveckan 9–15.10.2017.

Skrivet 26.9.2017

Läs mer

Kommuner och företag behöver bilda sig en uppfattning om de framtida utsikterna

Inno-ryhmä, Tulevaisuus-työpaja 7.9.17

Med en tydlig uppfattning om kommande förändringar är det lättare att anpassa den egna verksamheten till omvärlden. Detta gäller såväl företag, kommuner och enskilda individer. För att även i fortsättningen skapa en efterfrågan av de produkter och tjänster man erbjuder, lönar det sig att planera väl. Denna konst kan man lära sig genom att delta i Posintras Futures Platform.

Skrivet 18.9.2017

Läs mer

Företagsmentorn sporrar företagaren till utveckling

Sirkku Matilainen, Fysiotupa Oy

Tänk om någon skulle ha berättat det där i början! När man startar upp och utvecklar ett företag finns det många saker man skulle ha önskat att någon erfaren skulle ha berättat. Företagsmentorerna är erfarna företagare som ger stöd och sporrar. Om du funderar på att skaffa en mentor, bekanta dig med Yrityskummit.fi, där hittar du även en mentoransökan. Även Posintra Ab vägleder dig till en mentor. Läs berättelsen om två företagare och deras företagsmentor.

Skrivet 14.9.2017

Läs mer

Känner du redan till Startti Plus-tjänsten?

yrittäjyys, onnistuminen

Oberoende om din företagsverksamhet är liten eller stor, så behöver du samarbetspartners, nätverk och kunder. Med hjälp av nyföretagarcentalen uppkommer lönsam företagsverksamhet och du kan undvika fallgroparna. Av de företag som vi hjälpt är 90% fortfarande verksamma efter två år och 80% verksamma efter fem år.

Skrivet 12.9.2017

Läs mer