Företagare, jag?

Funderar du på att grunda ett företag? Vi hjälper dig. Våra experter ger råd i alla frågor som berör grundandet av ett nytt företag.
Läs mer…

Fart på affärsverksamheten

Ditt företag får stöd och råd gällande tillväxt och utveckling. De rätta verktygen hittar du i vår verktygslåda.
Läs mer…

All service från ett och samma ställe

Ta kontakt: vi vägleder ditt företag till de sakkunniga i Östra Nyland. Vi koordinerar regionens företagstjänster.
Läs mer…

Utrymmen?

Vi hjälper ditt företag att hitta den rätta lokalen. Borgå och Lovisa regionerna kallar!
Läs mer…

Utveckla skärgården

Vårt jobb är att utveckla den östnyländska skärgården och Östra Nylands skärgårdsprogram ger jobbet ramar.
Läs mer…

Miljöaffärsverksamhet – ett smartare sätt att använda resurserna

Vi vill synliggöra nya möjligheter inom miljöaffärsverksamhet och skapa nätverk för att påskynda företagens tillväxt.
Läs mer…

Kiva Cafe vann Resestenen

Resestenen för år 2016, överlämnades till sin nya innehavare under morgonmötet för Östra Nylands representanter inom turistnäringen, vid Kulturhuset Grand den 23.3.2017.

Skrivet 23.3.2017

Läs mer

Förnyandet av Lovisa Skeppsbrons huvudbrygga

En generell plan har framställts angående förnyandet av Lovisa skeppsbrons huvudbrygga. Den generella planen för förnyandet av Skeppsbrons huvudbrygga är en fortsättning på det år 2016 påbörjade projektet för utvecklandet av verksamhetskoncepten för småbåtshamnar.

Skrivet 17.3.2017

Läs mer

Nya erövringar

Leena Mörttinen från Familjeföretagens förbund till företagare:
”Om du inte växer vissnar du”
Tillväxtföretagande blir ett allt hetare ämne. Företag uppmuntras till att växa och utveckla affärsverksamheten. Tillväxt kan ses som en grundläggande verksamhet i varje företag.

Skrivet 28.2.2017

Läs mer

Redo att erövra

Tillväxt är företagsvärldens nya trendord och bakom det döljer sig en viktig sanning. Tillväxt måste ske för att vi ska kunna möta behoven i en föränderlig värld. Men hur erövrar man nya marknader? Hur hanterar man och rensar bort hinder för tillväxt? Hur utvecklas man till en erövrare?

Skrivet 24.2.2017

Läs mer

Med stäven mot öster!

Huvudbudskapet hos Easy Sailing East –seminariet som arrangerades i samband med Vene 17 Båt-mässan var att informera om utvecklingen av gästhamnarna i östra Finska Viken. Under evenemanget fick publiken lyssna till föreläsningar av sakkunniga, gällande hamnverksamhetens utveckling, sjösäkerhet, och många inspirerande hamnpresentationer.

Skrivet 21.2.2017

Läs mer

Resestenen på vandring igen

Än en gång letar utvecklingsbolaget Posintra efter ett nytt hem för Resestenen. Den här gången har priset valts att delas ut på basen av positivitet – vem, vilket företag eller vilken tillställning har med dess egen verksamhet spridit positivitet till resebranschen i Östra Nyland.

Skrivet 20.2.2017

Läs mer