Företagare, jag?

Funderar du på att grunda ett företag? Vi hjälper dig. Våra experter ger råd i alla frågor som berör grundandet av ett nytt företag.
Läs mer…

Fart på affärsverksamheten

Ditt företag får stöd och råd gällande tillväxt och utveckling. De rätta verktygen hittar du i vår verktygslåda.
Läs mer…

All service från ett och samma ställe

Ta kontakt: vi vägleder ditt företag till de sakkunniga i Östra Nyland. Vi koordinerar regionens företagstjänster.
Läs mer…

Utrymmen?

Vi hjälper ditt företag att hitta den rätta lokalen. Borgå och Lovisa regionerna kallar!
Läs mer…

Utveckla skärgården

Vårt jobb är att utveckla den östnyländska skärgården och Östra Nylands skärgårdsprogram ger jobbet ramar.
Läs mer…

Miljöaffärsverksamhet – ett smartare sätt att använda resurserna

Vi vill synliggöra nya möjligheter inom miljöaffärsverksamhet och skapa nätverk för att påskynda företagens tillväxt.
Läs mer…

Rekryteringsmässan DonFabriken som är störst i sitt slag i Östnyland har nu som målsättning att bli störst i hela Nyland

DuuniTehdas logo

DonFabriken erövrar Konstfabriken i Borgå igen tisdagen den 6.2.2018 kl. 10.00 – 15.30. Under tidigare år har DonFabriken haft över 4000 besökare och i evenemanget har deltagit ett femtiotal arbetsgivare. Förra gången evenemanget arrangerades deltog även 15 läroinrättningar. För tillfället finns över 1200 arbetsplatser att söka men antalet platser väntas ännu stiga i takt med att nya arbetsgivare anmäler sig. Du hittar mera information på de nya hemsidorna.

Skrivet 8.12.2017

Läs mer

Ekoteko-projektet fick eleverna i rörelse

Ekotemapaus 2017 palkintojenjako

Femteklassisterna i Kevätkummun koulu utmanade igen med Posintras hjälp alla femteklassister i Borgå att delta i Ekoteko-kampanjen, som redan blivit till en tradition, under den nationella energisparveckan 9–15.10.2017. Syftet med utmaningen var att göra världen lite bättre genom att uppmärksamma en ansvarsfull användning av naturresurser.

Skrivet 21.11.2017

Läs mer

Det händer saker på Skeppsbron i Lovisa

Loviisan Laivasilta 11-2017

Under hösten har en mängd renoveringsarbeten genomförts vid Skeppsbrons gästhamn i Lovisa. Med stöd av 30MILES-projektet har hamnens trivsamhet förbättrats bl.a. genom en förhöjning av promenadvägen och översvämningsvallen, samt genom avlägsnandet av strandvassar.

Skrivet 13.11.2017

Läs mer

En djupdykning i hälsoteknologi på Borgå Campus

Tekno-seminaari 7.11.2017

T7.11 bekantade sig yrkesmänniskor inom hälso- och välmåendebranschen med hälsoteknologi under ett seminarium som hölls på Borgå Campus. Seminariet fungerade som startskott till utbildningarna inom projektet TEKNO – smidigt kunnande i hälsa och välfärdsteknologi.

Skrivet 13.11.2017

Läs mer

Arbetslivet och ungdomstjänster väckte diskussion på Navigatorn-dagarna

Tervetuloa Ohjaamo-päiville 2017!

De årliga riksomfattande Navigatorn-dagarna samlade den 3.-4.10. Navigatorn-folk och dess intressentgrupper för att lyssna på aktuella anföranden och dela med sig gemensamma goda praxis gällande ungdomstjänster. Över 200 deltagare runtom Finland fick möjligheten att bygga på sitt nätverk under seminariedagarna.

Skrivet 3.11.2017

Läs mer