Företagare, jag?

Funderar du på att grunda ett företag? Vi hjälper dig. Våra experter ger råd i alla frågor som berör grundandet av ett nytt företag.
Läs mer…

Fart på affärsverksamheten

Ditt företag får stöd och råd gällande tillväxt och utveckling. De rätta verktygen hittar du i vår verktygslåda.
Läs mer…

All service från ett och samma ställe

Ta kontakt: vi vägleder ditt företag till de sakkunniga i Östra Nyland. Vi koordinerar regionens företagstjänster.
Läs mer…

Utrymmen?

Vi hjälper ditt företag att hitta den rätta lokalen. Borgå och Lovisa regionerna kallar!
Läs mer…

Utveckla skärgården

Vårt jobb är att utveckla den östnyländska skärgården och Östra Nylands skärgårdsprogram ger jobbet ramar.
Läs mer…

Miljöaffärsverksamhet – ett smartare sätt att använda resurserna

Vi vill synliggöra nya möjligheter inom miljöaffärsverksamhet och skapa nätverk för att påskynda företagens tillväxt.
Läs mer…

Projektet PALO genomförde konkreta försök och verkningsfullt nätverksarbete i Östnyland

Projektet PALO (Tillväxt genom service och kunnande) utvecklade under åren 2015-2017 inlärningsmiljöer som bättre än förr motsvarar arbetslivets behov och behovet av professionell utveckling för studerande inom social- och hälsovårdsbranschen i Östnyland. Inlärningsmiljöerna innebar stöd för företagarmässig verksamhet bland de studerande och för inlärning på basis av kundförståelse. Samtidigt stärkte projektets åtgärder systematiskt samarbetet mellan arbetsliv och läroinrättningar.

Skrivet 27.4.2017

Läs mer

Kalifornien och Mexiko törstar efter finländskt kunnande inom vatten och avfall

Besitter ditt företag kunnande, som kan fukta kalifornienbornas halsar? Kan ni rationalisera avfallshanteringen i Mexikanska städer? Tillsammans med sina samarbetspartner guidar Posintra små och medelstora företag som fokuserar på cleantech, vatten- och avfallshantering samt luftkvalitet, ut på exportmarknaden i dessa områden. Anmäl dig och kom med!

Skrivet 24.4.2017

Läs mer

På tillväxtstigen bearbetas örter och underkläder

Vad har örter, underkläder och utbildningstjänster gemensamt? Bland annat det, att inom företag i dessa branscher ser man mest tillväxtpotential i Östra-Nyland. Denna vår ges återigen 15 företag i området sparring av experter inom olika branscher, och erbjuds möjligheten att utvecklas inom Kasvu Open programmet för små och medelstora företag.

Skrivet 19.4.2017

Läs mer

Kiva Cafe vann Resestenen

Resestenen för år 2016, överlämnades till sin nya innehavare under morgonmötet för Östra Nylands representanter inom turistnäringen, vid Kulturhuset Grand den 23.3.2017.

Skrivet 23.3.2017

Läs mer

Förnyandet av Lovisa Skeppsbrons huvudbrygga

En generell plan har framställts angående förnyandet av Lovisa skeppsbrons huvudbrygga. Den generella planen för förnyandet av Skeppsbrons huvudbrygga är en fortsättning på det år 2016 påbörjade projektet för utvecklandet av verksamhetskoncepten för småbåtshamnar.

Skrivet 17.3.2017

Läs mer