Företagare, jag?

Funderar du på att grunda ett företag? Vi hjälper dig. Våra experter ger råd i alla frågor som berör grundandet av ett nytt företag.
Läs mer…

Fart på affärsverksamheten

Ditt företag får stöd och råd gällande tillväxt och utveckling. De rätta verktygen hittar du i vår verktygslåda.
Läs mer…

All service från ett och samma ställe

Ta kontakt: vi vägleder ditt företag till de sakkunniga i Östra Nyland. Vi koordinerar regionens företagstjänster.
Läs mer…

Utrymmen?

Vi hjälper ditt företag att hitta den rätta lokalen. Borgå och Lovisa regionerna kallar!
Läs mer…

Utveckla skärgården

Vårt jobb är att utveckla den östnyländska skärgården och Östra Nylands skärgårdsprogram ger jobbet ramar.
Läs mer…

Miljöaffärsverksamhet – ett smartare sätt att använda resurserna

Vi vill synliggöra nya möjligheter inom miljöaffärsverksamhet och skapa nätverk för att påskynda företagens tillväxt.
Läs mer…

Aktivt samarbete ökar intresset för vårt kustområde

Borgåföretaget Råmossa Lodge med i stjärnklassen på resemässan.
Råmossa Lodge premierades på resemässan på torsdagen den 19.1. Visit Finland och progarammet FinRelax letar efter nya finländska produkter kring temat natur och välmående. I tävlingen deltog den här gången 130 företag. En företagare från Borgå kom med i TOP25 klassen.

Skrivet 19.1.2017

Läs mer

Hållbar attraktionskraft för gästhamnarna

Under år 2016 har man snickrat nya affärsverksamhetskoncept för fyra gästhamnar i östra Finska viken. Föremål för arbetet har varit den nya gästhamnen i Borgå, Skeppsbron i Lovisa, Tervasaari i Fredrikshamn och Klamila i Virolahti. Koncepten har sammanställts av FCG Planering och design Ab på uppdrag av de regionala utvecklingsbolagen Posintra och Cursor.

Skrivet 18.1.2017

Läs mer

Kvalitet till tusen

Kvalitet till tusen är ett kvalitetsprogram, skräddarsytt för turismbranschen utgående från internationella kriterier. Kvalitetsträningen är praktiskt och företagets personal lär sig att använda olika verktyg för kvalitetsutveckling. Haaga Perho planerar en utbildning för Lovisa-Borgå-Sibbo för våren 2017.

Skrivet 2.1.2017

Läs mer

Välkommen på upphandlingskväll

Vore det dags för ett samarbetsprogram för offentlig upphandling i Östra Nyland? Hur klara av konkurransen? Förstår köpare och säljare varandra? Dessa teman behandlas på upphandlingskvällen i januari. Anmäl dig och kom med och disskutera – vi kan göra något bra ännu bättre!

Skrivet 28.12.2016

Läs mer

Social- och hälsovårdssektorns utvecklingsnätverk analyserat i Östra Nyland

Nätverk finns överallt – på arbetet, i vardagen och när människor pratar med varandra. Trots det är det svårt att uppfatta nätverk. Vad är de egentligen? Hur beskrivs nätverk? Hur utvecklar man nätverk? På dessa frågor sökte man och fick – i alla fall delvis – svar under nätverksträningen för social- och hälsovårdssektorn i Östra Nyland. Träningen genomfördes som en del av Posintras och Laureas projekt PALO (Tillväxt genom service och kunnande).

Skrivet 14.12.2016

Läs mer